Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη Χαβάη λόγω πλημμυρών…