Κατατέθηκε η μελέτη για την αγροτική ανάπτυξη στην Διακομματική Επιτροπή Θράκης