Καταβολή εφάπαξ χορηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών