Κατεστραμμένες υποδομές στη Χερσόνησο μεγάλο διάστημα μετά την θεομηνία