Κάτω από το όρο της φτώχειας εννέα στους δέκα στην Συρία…