Κινητοποίηση υγειονομικών , αγροτών και συνδικάτων για τις συνέπειες της πανδημίας