Κυριακή της Ορθοδοξίας και άνοιξαν τις πύλες τους και οι εκκλησίες στη Κρήτη