Κωνσταντίνος Φίλης, Πρέπει να απαντάμε στην Τουρκία, στο εξωτερικό ακούγονται μόνο οι απόψεις της