Κώστας Γρίβας, προσπαθούν να μας πείσουν ότι το Ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση