Κώστας Υφαντής, Το βαθύ κράτος της Αιγύπτου θέλει να βελτιωθούν οι σχέσεις με την Τουρκία