Κώστας Λάβδας, δεν θα πρέπει να δώσουμε πιστοποιητικό καλής θέλησης στην Τουρκία