Κώστας Λάβδας, Η παρουσία του Μπάιντεν πίεσε την Γερμανία να δεχτεί το κείμενο των συμπερασμάτων