Λάμπρος Καλαρρύτης, Μακροχρόνια στρατηγική των ΗΠΑ η βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα