Λήγει σε δύο ημέρες η προθεσμία για εγγραφή οχημάτων