Λύγκας εξαντλημένος από το κρύο και την πείνα κατέφυγε στους ανθρώπους για βοήθεια