Μανωλης Δερμιτζάκης, Να προσαρμόζουμε την στρατηγική μας ανάλογα με την συμπεριφορά της κοινωνίας.