Μαθητές κι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα ασφαλτικά στο Δάλι