Με λιγοστούς επισκέπτες άνοιξε ξανά η Ακρόπολη για το κοινό