Με το άνοιγμα της εστίασης θα επηρεαστεί θετικά η αγορά