Μεσαρά: O παγετός “χτυπά” πρώιμες αμπελουργικές καλλιέργειες