Μετά από περιπέτεια 12 χρόνων…το χαλούμι θα καταχωρηθεί ως κυπριακό προιόν