Μεταναστευτικό: Φράκτης 11km “κλείνει” τις μαύρες τρύπες στην πράσινη γραμμή