Μέτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της Energean ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή