Μια σπάνια νεφρική νόσο εντόπισαν οι επιστήμονες σε Πάφο και Μαραθάσα