Νεοκλής Σαρρής: Προφητικός Πανηγυρικός 25ης Μαρτίου 2010, σε στρατόπεδο. Κάθοδος Έθνους μας στον Άδη