Ο Δρ. Πετρίκκος για την επιδημιολογική εικόνα και χαλαρώσεις