Ο Δρ. Βάσος Νεοκλέους για το ρόλο της γενετικής στο ύψος του κάθε ανθρώπου