Ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για φαρμακοποιούς και ΜΕΔ