Ο Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ για επανεκκίνηση οικονομίας και τις προκλήσεις