Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ στο «Μεσημέρι και Κάτι»