Ο Γενικός Ελεγκτής στον Αlpha για τα ευρήματα και την έκθεση για δάνεια ΠΕΠ