Ο Γιάννης Καρούσος για την ετοιμότητα των αεοδρομίων