Ο ιερέας του Αγ. Ανδρεά πάτερ Σωφρόνιος στον Αναλυτή