Ο Μάκης Παπαδόπουλος για τις σχολικές καθαρίστριες του Δήμου Καβάλας