Ο Μιχάλης Αντωνίου για τη σημασία της Διώρυγας του Σουέζ στη διεθνή οικονομία