Ο Νικόλας Παπαδόπουλος για πολιτογραφήσεις και πενταμερή