Ο “Πάγκος της Αγάπης” εγκαταστάθηκε στην Λαϊκή Αγορά Καβάλας