Ο Πρόδρομος Προδρόμου για τις αποφάσεις του Υπουργικού για σχολεία