Ο ψυχολόγος Γιώργος Μικελλίδης για το σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου