Ο ρόλος της Ένωσης Σκηνοθετών για τις καταγγελίες για βία