Ο σχεδιασμός για το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου