Π. Ζούνη: «Επώδυνες οι καταστάσεις αλλά θα οδηγήσουν σε κάτι καλό»