Παληό | Από τα 134 rapid τεστ τα 3 θετικά σε ενήλικες