Περικλής Νεάρχου: Καλύτερα αλύτρωτη Βόρεια Κύπρος, παρά έλεγχος Τουρκίας και στη Νότια, με πενταμερή