Πιο πιθανό να μολυνθεί κάποιος από COVID στο σπίτι, παρά στο νοσοκομείο