Πολύ καλύτερη η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ από ότι στο παρελθόν. Βασισμένη πολύ περισσότερο στην αμοιβαιότητα