Πως σχολιάζει ο Γενικός Ελεγκτής την επεισοδιακή συνεδρίαση στη Θεσμών για Altamira