Προχωρά στην δεύτερη φάση η αξιοποίηση των λιμένων Καβάλας – Αλεξανδρούπολης