Πρόσκληση της Π Ε Καβάλας προς του Πολιτιστικούς Συλλόγους