Σύμβαση Κων/πολης και Κύπρος: Υπογραφή, επικύρωση και νομοσχέδιο σε εκκρεμότητα